Celem podpisanej umowy jest lepsze egzekwowanie praw własności intelektualnej na terytorium 27 państw członkowskich UE oraz Australii, Kanady, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Maroka, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii i USA. Po jej wejściu w życie zacznie obowiązywać nowy standard międzynarodowy, bazujący na regułach WTO (TRIPS).

Zobacz: Unia fiskalna państw strefy euro

Umowa chroni interesy europejskich przedsiębiorców. Zapobiega głównie naruszeniom własności intelektualnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, przemysł, sztuka, kultura i nauka.

Zobacz: Konieczne zmiany w prawie przed EURO 2012

Porozumienie będzie skierowane do Parlamentu Europejskiego w celu wyrażenia zgody na jego zawarcie.

PS/źródło:MG

Zobacz także:

Ochrona konsumenta przed podróbkami leków

Miliony podróbek na unijnych rynkach