Swoje stanowisko rząd argumentuje liczbami. I tutaj chociażby proponowane wprowadzenie zakazu chowu zwierząt futerkowych na futra, może oznaczać likwidację ok. 31 tys. ferm, a w konsekwencji pozbawienie dochodów ok. 50 tys. osób - podkreśla rząd.

Zobacz: Mój klient, pies?- czyli idea adwokata dla zwierząt

Z kolei zakaz chowu bezściółkowego zwierząt gospodarskich odbiłby się negatywnie na hodowli kur niosek utrzymywanych w klatach - uważa rząd.

Zobacz: Surowe kary za znęcanie się nad zwierzętami - wchodzą w życie nowe przepisy

W opinii rządu obywatelski projekt nie zawiera także przepisów zmierzających do wykonania prawa Unii Europejskiej. Nie wdraża znacznej części regulacji unijnych dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich, co mogłoby spowodować wstrzymanie dopłat bezpośrednich dla rolników oraz wszczęcie przeciwko Polsce postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Działania deregulacyjne ministerstwa sprawiedliwości

Rząd chce zapewnić przejezdność dróg przed EURO 2012