Sąd podkreślił, że dostęp do lokalu może być podyktowany jedynie względami bezpieczeństwa. Ograniczanie dostępu tylko ze względu na pochodzenie etniczne jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i stanowi naruszenie dóbr osobistych w postaci godności. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne godzi w poczucie tożsamości i podmiotowości jednostki i stanowi poważne naruszenie zasad funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

Zobacz: SA: Naruszenie dóbr osobistych w programie telewizyjnym

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zobowiązał właścicielkę lokalu do przeproszenia Adama G. na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolski oraz do zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej klubu „Cuba Libre”. Ponadto zasądził kwotę 10 000 tysięcy złotych na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polskich Romów w Swarzędzu.

Zobacz: SN: Umieszczenie w za małej celi może naruszać dobra osobiste więźnia

W listopadzie 2011 r. Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że dobra osobiste powoda w postaci jego godności zostały naruszone przez pracowników ochrony lokalu i na gruncie przepisów kodeksu cywilnego właścicielce lokalu nie można przypisać odpowiedzialności za działania zatrudnionych przez nią pracowników.

Zobacz: SO: Nakaz zdjęcia turbanu narusza dobra osobiste ale nie spełnia przesłanki bezprawności

Sprawa jest objęta „Programem Artykuł 32” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na prośbę Fundacji, Adama G. reprezentował pro bono adw. Paweł Nowakowski. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do postępowania w tej sprawie.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

SN: Polsat naruszył dobra osobiste

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych