Podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2009 roku Rada ministrów przyjęła następujące akty prawne:

-projekt ustawy o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplnych, lub innych substancji przedłożony przez ministra środowiska,

-projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej, przedłożony przez ministra finansów,

-projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości,

- projekt ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny wykonawczy,

-projekt rozporządzenia Rady ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009,

-projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę -Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożony przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,

KPRM/AS

Zobacz także:

Nowe zasady kredytu konsumenckiego

TK: Kwestionowany przepis k.p.c. nie narusza prawa do sądu