W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym powstanie specjalny fundusz stabilizacyjny, który ma być dodatkowym źródłem finansowania ewentualnych działań służących utrzymaniu stabilności sektora bankowego.

Fundusz byłby zasilany częścią wpływów z opłaty rocznej pobieranej przez BFG od banków.

Zobacz: MG konsultuje zasadę ''dwóch terminów''

Fundusz stabilizacyjny ma być wykorzystywany do udzielania przez BFG (na wniosek ministra finansów) gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku.

Minister finansów, występując z takim wnioskiem, będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego oraz zasadność wykorzystania budżetowych i pozabudżetowych źródeł finansowania w procesie udzielania gwarancji.

Zdaniem projektodawcy, utworzenie funduszu stabilizacyjnego powinno zwiększyć zaufanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych do sektora bankowego. W przyszłości środki z funduszu mogłyby zostać wykorzystane również do restrukturyzacji banków i ich uporządkowanej likwidacji (tzw. resolution).

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Mniej obciążeń dla firm