Na chwile obecną w każdym państwie członkowskim istnieją zinformatyzowane rejestry spółek handlowych. W Polsce takim rejestrem jest Krajowy Rejestr Sądowy. Dyrektywa, która przewiduje utworzenie wspólnej dla tych rejestrów platformy komunikacyjno-informacyjnej, ułatwi dostęp on – line do informacji z rejestrów wszystkich państw członkowskich UE poprzez wspólny punkt dostępu, jakim będzie Europejski portal E-Sprawiedliwość.

Zobacz: E-justice już funkcjonuje

Dzięki przewidzianym w dyrektywie rozwiązaniom zainteresowani przedsiębiorcy, konsumenci czy urzędy będą mogli uzyskać samodzielnie, bez pośrednictwa specjalistycznych firm, szybki i tani dostęp do miarodajnych informacji, w swoim ojczystym języku.

W opinii resortu sprawiedliwości zmiany powinny zachęcić przedsiębiorców do zawierania transakcji z podmiotami z innych państw członkowskich.

Zobacz: Instrument opcjonalny w zakresie europejskiego prawa umów

Przejrzystości rynku będzie służyć również przewidziana w dyrektywie automatyczna wymiana informacji pomiędzy rejestrem spółki, położonej w danym państwie członkowskim i rejestrem jej oddziału, zlokalizowanego w innym państwie członkowskim nt. upadłości i likwidacji spółki. Rozwiąże ona obecnie istniejący problem funkcjonowania oddziału spółki, która już nie istnieje.

Dyrektywa usprawni również wymianę informacji między rejestrami łączących się spółek z różnych państw członkowskich UE.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

MS: Europejski Certyfikat Spadkowy jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE

Prawny aspekt polskiej Prezydencji w UE