Na chwilę obecną Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedstawiło jeszcze konkretnego projektu ustawy. Wiadomo jednak, że w I połowie 2012 roku resort sprawiedliwości przewiduje doprecyzowanie propozycji do stadium projektu ustawy.

„To krok w dobrym kierunku, jeśli zmierza do ograniczenia lub uchylenia nieprecyzyjnych przepisów przewidujących nieuzasadnioną odpowiedzialność karną lub karno- administracyjną. Część obecnie obowiązujących przepisów karnych hamuje bowiem dynamiczny rozwój i możliwość konkurowania przedsiębiorstw na rynku europejskim" - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.

Zobacz: Lewiatan: Monopol Poczty Polskiej nie służy rozwojowi rynku

PKPP Lewiatan od kilku lat postuluje tzw. depenalizację w niektórych obszarach działalności gospodarczej oraz bierze udział w pracach legislacyjnych dotykających tej problematyki.

Resort przewiduje przede wszystkim zmiany polegające na zastąpieniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną. Jak podkreśla Jarosław Gowin sankcje karne są dotkliwe, ale trudno egzekwowalne, stąd pomysł zastąpienia ich w niektórych przypadkach sankcjami administracyjnymi, które są z reguły dość wysokie i łatwiej egzekwowalne.

Zobacz: Lewiatan: Regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych wymagają zmian

”Do pomysłu zastąpienia w niektórych przypadkach odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną i karami administracyjnymi należy podchodzić ostrożnie. O odpowiedzialności karnej osoby decyduje bowiem niezawisły i niezależny sąd, zaś kodeks postępowania karnego zapewnia oskarżonemu o popełnienie przestępstwa szeroki system gwarancji procesowych, z zasadą domniemania niewinności na czele. Tymczasem nadanie organom administracji zbyt szerokich kompetencji w zakresie nakładania na przedsiębiorców tzw. sankcji administracyjno-karnych, może budzić wątpliwości, jeżeli jednocześnie nie zostanie zagwarantowany odpowiedni tryb odwoławczy do sądu" - ocenia Bartosz Wyżykowski.

Paulina Szewioła

Źródło: PKPP Lewiatan

Zobacz także:

Lewiatan: Bezrobocie w lutym nadal rośnie

Lewiatan: Poprawa sytuacji na rynku pracy dopiero w drugim kwartale