Szef MAC będzie zajmował się przeciwdziałaniem oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Sprawować będzie też nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego i uzyska kompetencje do wydania odpowiednich aktów wykonawczych w tym zakresie.

Zobacz: KE proponuje ułatwienia w udzielaniu licencji na utwory muzyczne w UE

Minister administracji i cyfryzacji zyskał także upoważnienie do wydania aktu wykonawczego w sprawie centralnego repozytorium, które zawiera informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Dodane zostały też nowe zadania administracji do działu „informatyzacja” , m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą zwrotu kosztów procesu po śmierci oskarżonego

Prezydent podpisał specustawę drogową i zaskarżył ją do TK