Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z apelem do Ministra Zdrowia w związku z przedmiotową nowelizacją ustawy o refundacji leków.

Ponadto nowelizacja nakłada na lekarzy kolejny obowiązek administracyjny dotyczący samodzielnego badania autentyczności dokumentu ubezpieczenia pacjenta oraz wskazywania na recepcie poziomu odpłatności danego leku. Jeśli lekarz nie wypełni tych obowiązków, będzie musiał również zwrócić kwotę nienależnej refundacji.

Zobacz: Raport z badania sektora farmaceutycznego

W wystąpieniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla także, że w przypadku kontroli przeprowadzanej przez NFZ lekarzom nie przysługują żadne efektywne środki odwoławcze, dzięki którym mogliby zweryfikować zgodność z prawem kar finansowych nakładanych przez Fundusz.

Zdaniem HFPC, te regulacje mogą skutecznie zniechęcić lekarzy do podpisywania umów z NFZ o wydawanie recept bądź powodować, że w obawie przed konsekwencjami finansowymi będą oni wystawiać recepty na leki ze 100% odpłatnością. Taka sytuacja z kolei oznacza, że wielu pacjentów może zostać pozbawionych dostępu do bezpłatnych leków, co jest sprzeczne z gwarantowanym w Konstytucji prawem do bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej - uważa HFPC.

Zobacz: Instytucja pozwów zbiorowych w prawie farmaceutycznym

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje o dokonanie stosownych zmian w ustawie refundacyjnej, tak aby uwzględnić postulaty środowisk medycznych i farmaceutycznych w tym zakresie.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

UOKiK o ograniczaniu konkurencji na rynku leków

TSUE o przepisywaniu tańszych leków