PESEL jedynym identyfikatorem dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nie mające firm i nie płacące VAT, w kontaktach z urzędem skarbowym będą mogły posługiwać się wyłącznie numerem PESEL. Osoba fizyczna będzie mogła na wszystkich dokumentach zamieszczać numer PESEL, po którym zostanie zidentyfikowana przez administrację podatkową. Oznacza to odejście od kilku identyfikatorów podatkowych, z których jednym jest identyfikator NIP.

Od 1 stycznia 2012 r. przewidziano zniesienie obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego w przedmiocie aktualizacji danych, do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Naczelnik urzędu skarbowego „z urzędu” zaktualizuje te dane automatycznie, po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna jedynie w przypadku, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż adres zameldowania.

Uproszczona procedura nadawania NIP-u

Od 1 lipca 2011 r. firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Skróci to i uprości całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników

Od 1 lipca 2011 r. ruszy też Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Będą w nim także gromadzone dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez przedsiębiorcę.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Swoboda działalności gospodarczej i możliwość jej zawieszenia

Dokumenty KRS drogą internetową