Celem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców jest zmniejszenie ryzyka i kosztów działalności gospodarczej, przyspieszanie rozliczeń finansowych z fiskusem, redukcja liczby zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień oraz ograniczenie i przeniesienie w sferę elektroniczną sprawozdawczości.

Za niewątpliwą wartość ustawy należy uznać zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości.

Jak podkreśla BCC odbiurokratyzowanie prawa – poprzez odświeżanie ustawy – powinno być działaniem permanentnym, systematycznym wysiłkiem czyszczącym złe prawo oraz wadliwie funkcjonujące ustawy i rozporządzenia.

Kolejne, korzystne dla gospodarki i przedsiębiorców zmiany w projekcie założeń do ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nazywane pakietem deregulacyjnym bis, mogą jednak nie wyjść poza gabinety ministrów – alarmuje BCC.

Jak informuje BCC projekt założeń do ustawy przygotowało Ministerstwo Gospodarki, jednak inne resorty, nieprzychylnie odnoszą się do zaproponowanych przez MG regulacji.

Tymczasem projekt tzw. ustawy deregulacyjnej bis jest ważnym krokiem w kierunku likwidacji niepotrzebnych, biurokratycznych obowiązków. Zapoczątkowane w Komisji „Przyjazne Państwo” odbiurokratyzowanie prawa przedsiębiorcy witali z satysfakcją, wyrażając jednocześnie życzenie by, przygotowywana w Ministerstwie Gospodarki ustawa o ograniczaniu obowiązków informacyjnych przedsiębiorców wchodząca w skład kolejnego pakietu deregulacyjnego była szybką kontynuacją pierwszej ustawy.

BCC apeluje do rządu, reprezentowanego przez Komitet Stały Rady Ministrów, by jak najszybciej przyjął kolejny pakiet modernizujący prawo. Będzie to ważny sygnał, że rząd jest zdecydowany walczyć z biurokracją i obalać stereotypy działania urzędniczego.

PS/Źródło:BCC

Zobacz także:

BCC: Mniej uciążliwe życie przedsiębiorcy

Likwidacja barier podatkowych filantropii