Proponowany przez Marka Michalaka nowy rodzaj placówki łączyłby funkcje opiekuńcze i medyczne. Stworzone w nim optymalne warunki socjalne oraz wszechstronna i całodobowa opieka zapewniłyby dzieciom bezpieczeństwo, a gruntowna diagnoza i efektywne leczenie - szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Konieczność utworzenia takich placówek potwierdzają przypadki wielomiesięcznych pobytów dzieci - zwłaszcza noworodków i dzieci młodszych - na oddziałach szpitalnych.

RPDz/AS

Zobacz także:

Bezpłatne mediacje-wniosek Rzecznika Praw Dziecka

Europejski zjazd Rzeczników Praw Dziecka