Konwencja stanowi podstawowy dokument regulujący zagadnienia związane z określeniem warunków przyznawania ochrony międzynarodowej, tzw. statusu uchodźcy. Określa zarówno prawa uchodźców oraz obowiązki państwa przyznającego ochronę. Jest dokumentem obowiązującym w 145 państwach, regulującym standardy ochrony na poziomie międzynarodowym.

Prace nad Wspólnym Europejskim Systemem Azylowym (eng. Common European Asylum System - CEAS) stanowią jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych.

Kwestia ta będzie również tematem dyskusji ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej podczas nieformalnego spotkania w dniu 18 lipca w Sopocie.

PS/źródło:MSWiA

Zobacz także:

KE o procedurach azylowych

WSA: Rzeczywiste zagrożenie życia jest powodem udzielenia zgody na pobyt tolerowany