RPO, dr Janusz Kochanowski, aktywnie uczestniczy w pracach wszystkich zespołów działających przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

KR/RPO