Profesor Cesar Landelino Franco Lopez zapoznał się z warunkami studiowania na gdańskiej uczelni oraz uczestniczył w Konferencji nt. Edukacji Szkolnej i Akademickiej. Owocem wizyty jest m. in. zaproszenie pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG (prof. Jarosława Warylewskiego, dr hab. prof. UG Jakuba Steliny oraz dr. Piotra Uziębły) do udziału w charakterze wykładowców na studiach doktoranckich w Uniwersytecie San Carlos w Gwatemali (Doctorado en Derecho Del trabajo, Prevision Social i Derechos Humanos).

UG/AS

Zobacz także:

Międzynarodowa konferencja nt. niezależności sądownictwa

Prof. Gardocki Kawalerem Orderu Legii Honorowej