W sierpniu 2008 r. czterech największych operatorów komórkowych zgłosiło do Urzędu zamiar koncentracji polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność na hurtowym rynku świadczenia audiowizualnych usług multimedialnych (telewizji mobilnej). Spółki P4, Polkomtel, PTC i Centertel łącznie posiadają prawie 100 proc. udziałów w krajowym rynku świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych – udział pozostałych przedsiębiorców jest marginalny.

W wyniku transakcji wnioskodawcy (P4, Polkomtel, PTC i Centertel) będą posiadać po 25 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników nowo utworzonego przedsiębiorcy – jego nazwa i adres nie zostały jeszcze ustalone. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności w tym zakresie jest wygranie przetargu ogłoszonego przez Prezesa UKE na rezerwację częstotliwości umożliwiających świadczenie usługi.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK uznał, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Nowoutworzony wspólny przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na rynkach, na których obecni są wnioskodawcy. Ponadto jednym ze zobowiązań, które przyjmie na siebie przedsiębiorca wygrywający przetarg ogłoszony przez Prezesa UKE, jest hurtowe oferowanie usług z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych oraz niedyskryminacyjnych.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

UOKIK/AS

Zobacz także:

Nowe standardy identyfikowania autorów informacji internetowychZmiany w dyrektywie o usłudze powszechnej dotyczącej przenoszenia numerów