Wymiana doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce i w Teksasie, a także dyskusja nad organizacją więziennictwa – to tylko niektóre tematy poruszone w trakcie dzisiejszego spotkania Krzysztofa Kwiatkowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami teksańskiego wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie wizyty amerykańskich gości Minister Krzysztof Kwiatkowski poruszył także temat Rafała Pietrzaka – Polaka, odsiadującego wyrok 30 lat pozbawiania wolności w jednym z teksańskich więzień. Ministerstwo Sprawiedliwości RP od lat stara się o przekazanie skazanego do Polski w celu wykonywania orzeczonej przez amerykański sąd kary w tutejszym zakładzie karnym. Do tej pory wysiłki te nie przyniosły żadnego skutku. Dlatego też Minister Krzysztof Kwiatkowski przekazał dzisiaj amerykańskiej delegacji stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości proszące o uzyskanie zgody gubernatora stanu Teksas na odbycie kary w Polsce. Przedstawiciele władz Teksasu poinformowali, że prośbę w tym zakresie przekażą gubernatorowi swojego stanu. Obecnie przeszkodą do odbycia przez Rafała Pietrzaka pozostałej kary w Polsce jest, jak poinformował Ministra Sprawiedliwości RP amerykański Prokurator Generalny, brak zgody władz stanowych Teksasu

W skład amerykańskiej delegacji, która gościła dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości wchodzili m.in.: Bryan Collier – Zastępca Dyrektora Naczelnego Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości, Doug Dretke – Dyrektor Instytutu Zarządzania Więziennictwem Teksasu przy Centrum Wymiaru Sprawiedliwości, Bobby Lumpkins – Zastępca Dyrektora Działu do spraw Nadzoru nad Więzieniami Prywatnymi Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości, Michael Upshaw – Dyrektor Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Kadr Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Diana Kukua – Dyrektor Więzienia Garza East & West.MS/AS

Zobacz także:

Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym delegacji przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Turcji

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Kazachstanu