W deklaracji kraje zobowiązują się w niej m.in. do promowania wspólnych projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne UE.

W dokumencie Polska i Rumunia zobowiązują się do aktywnego wspierania procesu rozszerzania UE. Ponadto Bukareszt i Warszawa wspominają o swoim wsparciu dla – jak to określono – potencjalnych krajów kandydujących do UE – Mołdawii i Ukrainy.

W dokumencie zaznaczono, że celem Polski i Rumunii będzie promowanie wizji silnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Głównym celem jest dostosowanie NATO do nowych zdolności i misji w rejonie Atlantyku oraz na poziomie globalnym, jak również wzmocnienie politycznej, militarnej i ekonomicznej roli Unii Europejskiej w obszarach wspólnego zainteresowania - napisano.

Polska i Rumunia chcą też pracować na rzecz konsolidacji sektora energetycznego w ramach unijnego rynku. "Europejskie bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z priorytetów polityków Polski i Rumunii. Oba państwa wyrażają gotowość do współpracy na poziomie UE w celu opracowania i wdrożenia wspólnej polityki energetycznej" - czytamy w deklaracji.

Państwa wyraziły poparcie dla budowy energetycznego korytarza południowego, który ma stanowić bezpośrednie połączenie UE z basenem Morza Kaspijskiego oraz Bliskim Wschodem. Za priorytet w ramach tego korytarza uznano projektowany gazociąg Nabucco.

Ponadto w deklaracji Polska i Rumunia zobowiązały się do współpracy w zakresie unijnej polityki rolnej, rozwoju regionalnego oraz transporcie.

PRP/AS

Zobacz także:

Otwarcie biura Allen & Overy w Bukareszcie