Obawę PKPP Lewiatan budzi poparcie dla propozycji pozbawienia firm produkujących wyroby tytoniowe prawa do używania ich znaków towarowych (tzw. plain packaging, czyli ujednolicone opakowania wszystkich wyrobów tytoniowych, bez względu na markę i producenta) oraz zakaz pokazywania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Sytuacja taka miała miejsce podczas prac nad rekomendacjami „Środowisko wolne od dymu tytoniowego” („Council Recommendation „Smoke free environment”).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera działania korzystne dla zdrowia publicznego, jednak powinny to być rozwiązania przemyślane i zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Pozbawienie przedsiębiorcy prawa do jego własności, jaką jest znak towarowy, jest rozwiązaniem skrajnym i w naszej ocenie nieakceptowalnym. Co więcej, może narazić Skarb Państwa na istotne finansowe konsekwencje w postaci wzmożonego obrotu nielegalnymi wyrobami oraz wypłaty odszkodowań za odebranie prawa do używania znaków towarowych międzynarodowych marek, których wartość jest wyceniana w miliardach dolarów.

Lewiatan uważa, że stworzenie precedensu w postaci odebrania przedsiębiorcom z jednej branży, podstawowego prawa do używania znaku towarowego przy sprzedaży legalnego produktu będzie miało bardzo negatywny wpływ na wizerunek Polski w oczach potencjalnych inwestorów oraz innych przedsiębiorców.

Z tego względu konfederacja zwrociła się z apelem o podjęcie działań zmierzających do odrzucenia projektowanych rozwiązań. Przedstawiona kwestia jest dla przedsiębiorców niezmiernie istotna i pilna, gdyż przyjęte rekomendacje w przyszłości zostaną przekształcone w wiążące przepisy, które Polska będzie zobowiązana wdrożyć.

PKPPLewiatan/AS