Ministrowie rozmawiali na temat dalszych kierunków współpracy między resortami, a także omawiali podobieństwa i różnice pomiędzy polskim i niemieckim systemem prawnym.

Ministrowie poruszyli także temat m.in. przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, nad którą aktualnie trwają prace w Sejmie.

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości wzorem sądownictwa niemieckiego w projekcie tym zwrócona została uwaga z jednej strony na aspekt ekonomicznej skuteczności funkcjonowania sądów, z drugiej zaś – na wzmocnienie przekonania sędziów, że do zadań sądów należy także zapewnienie i ulepszenie jakości świadczonych przez sądy usług, a więc gwarancja najwyższej efektywności ochrony prawnej.

Polski Minister Sprawiedliwości zwrócił także uwagę na to, że wymiana doświadczeń z naszym największym partnerem w Unii Europejskiej jest niewątpliwie jednym z elementów znakomicie postępującego zbliżania się naszych krajów w ramach europejskiej wspólnoty.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Memorandum o współpracy polsko - czeskiej podpisane

MS: Europejski Certyfikat Spadkowy jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE