Od przyszłych uczestników kursu Fundacja wymaga ogólnej orientacji w problematyce społecznej, zainteresowania prawami człowieka i przede wszystkim chęci działania na rzecz ich ochrony. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 października. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach Praw Człowieka zapraszamy na stronę HFPC, gdzie znajduje się więcej informacji o naborze i o samym projekcie:
www.prawaczlowieka.pl

HFPCz