Helsińska Fundacja Praw Człowieka została poproszona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie opinii na temat projektu nowelizacji ustawy o Policji.

W opinii fundacja podnosi między innymi zasadność rozszerzania zakresu przedmiotowego tzw. kontroli operacyjnej, kwestionujemy także przesłanki stosowania tzw. zdalnego przeszukania, kształt regulacji dotyczących wykorzystywania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. W opinii poruszona została również kwestia informowania jednostki przez Policję na temat prowadzonej wobec niej kontroli operacyjnej.

HFPC/AS

Zobacz także:

TK: Niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o Policji

Współpraca Policji z organizacjami praw autorskich