W dniu 3 lipca 2010 roku w Krakowie Podsekretarz Stanu w MSZ Jacek Najder i Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein podpisali Protokół zmieniający Umowę o rozmieszczeniu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej na terytorium RP z 20 sierpnia 2008 roku. Ceremonii asystowali Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton.

Protokół ma charakter techniczny. Jego celem jest dostosowanie zawartej w 2008 roku Umowy do ogłoszonej w dniu 17 września 2009 roku przez Prezydenta Baracka Obamę nowej architektury systemu obrony przeciwrakietowej USA w Europie. Koncepcja ta zakłada rozmieszczenia na terytorium Polski (w Redzikowie) rakiet przechwytujących bazowania naziemnego typu SM-3. Ich przeznaczeniem ma być obrona Europy Środkowej i Północnej przed atakiem rakiet krótkiego, średniego i dalszego zasięgu (do 5,5 tys. km).

Protokół tworzy podstawy prawne do zachowania ciągłości współpracy Polski i USA w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. Rozszerza i umacnia polsko-amerykańską współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Baza z system SM-3 na terytorium Polski będzie również wkładem obu państw w rozwój obrony przeciwrakietowej NATO.

Protokół oraz Umowa z 20 sierpnia 2008 r. będą podlegały procedurze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, jako że stanowią one układ wojskowy w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

MSZ/AS