Jak zaznaczył Minister Sprawiedliwości jednym z instrumentów z zakresu spraw cywilnych, stanowiącym polski priorytet jest zmiana rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I).

Przyjęcie zmian w rozporządzeniu jeszcze bardziej ułatwi swobodny przepływ orzeczeń w Unii Europejskiej oraz dochodzenie przez obywateli UE ich praw we wszystkich państwach członkowskich.

Minister Sprawiedliwości podkreślił także rolę notariusza jako osoby zaufania publicznego, któremu powierzona została część imperium państwa tj. wyłączność dokonywania czynności notarialnych jako przedstawicielowi państwa, działającemu w jego imieniu

PS/źródło:MS

Zobacz także:

TK: Notariusz jako płatnik ponosi odpowiedzialność za podatek niepobrany

ETS: Ograniczenie dostępu do zawodu notariusza niezgodne z prawem unijnym