Ustawa ma wejść w życie w dniu 31 marca 2010 roku. Głosowało 420 posłów. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 264 posłów, 156 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wymagana do ponownego uchwalenia ustawy większość 3/5 głosów wynosiła 252.

KC/Sejm RP