Propozycje możliwości przeprowadzenia zbiorczych konwojów osób wydawanych w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania z terytoriów Unii Europejskiej na pokładach samolotów wojskowych, przyszłość wymiaru sprawiedliwości w kontekście prac nad Programem Sztokholmskim oraz rozporządzenia w sprawie dziedziczenia i testamentów – to tylko niektóre tematy, jakie Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski omówi w trakcie dzisiejszych polsko – hiszpańskich konsultacji międzyrządowych.

Na spotkaniu Ministerstwo Sprawiedliwości RP reprezentować będą także m.in. Igor Dzialuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Tomasz Darkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego.

MS/KC