Obowiązki marszałkowskie wynikające z regulaminu Sejmu przejął najstarszy wiekiem wicemarszałek, czyli Stefan Niesiołowski, i to on przeprowadzi formalnie wybór nowego marszałka.

W tym samym czasie funkcję prezydenta przejmie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

PS/KPRP