Porozumienia pomiędzy Federalną Służbą ds. Wykonywania Kar Federacji Rosyjskiej oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej dotyczyć będzie:

  • poprawy funkcjonowania instytucji penitencjarnych,
  • zapewnienia opieki medycznej osobom pozbawionym wolności,
  • doskonalenia opieki psychologicznej nad osobami pozbawionymi wolności oraz
  • współdziałanie w dziedzinie walki z przestępczością

To nowy element dwudniowej oficjalnej wizyty Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w Rosji.

W trakcie wizyty zostanie także podpisany Program Współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości RP i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w latach 2010 – 2012.

Program współpracy na lata 2010-2012 zostanie podpisany w celu realizacji Memorandum podpisanego przez Ministrów 4 czerwca 2010 r. w trakcie pierwszej od 15 lat wizyty rosyjskiego Ministra Sprawiedliwości w Polsce.

Program współpracy zawiera jej priorytetowe kierunki, do których należeć będą m.in.: wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych form wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i karnych, analiza praktyki sądowej w sprawach karnych, wspieranie współpracy w zakresie adwokatury i notariatu, a także wzajemne konsultacje w sprawie reformowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości kluczowym punktem wizyty ma być także kontynuacja negocjacji w przedmiocie dwóch polsko-rosyjskich umów. Jedna ma dotyczyć współpracy w sprawach cywilnych, druga z kolei współpracy w sprawach karnych. Negocjacje na temat wspomnianych umów rozpoczęły się w trakcie dwudniowej czerwcowej wizyty Ministra Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej – Aleksandra Konowałowa w Polsce.

Negocjowane umowy:

  • Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 roku oraz o szczególnych formach współpracy w sprawach karnych.Umowa ta zawiera regulacje stanowiące uzupełnienie Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r., która wiąże obydwa państwa. Umowa wprowadza nowe szczególne formy współpracy transgranicznej w sprawach karnych.
  • Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

PS/MS