Przedstawione w ustawie zmiany dotyczą przekształcenia systemu refundacji leków. Ustawa uwzględnia wymagania tzw. dyrektyw przejrzystości (Dyrektywa Rady 89/105/EWG).

Jako uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian wnioskodawcy przytaczają zaobserwowane przez ostatnie lata przykłady nieprawidłowości w obrocie lekami do których należą m.in. nieuzasadnione względami medycznymi zwiększania refundacji, nabywanie leków za 1 grosz, wynagradzanie pacjentów za dostarczenie recepty na lek refundowany czy niejednolite marże hurtowe stosowane wobec aptek.

Przedstawione rozwiązania mają zapewnić pacjentom m.in.: niższe ceny produktów refundowanych, zmniejszyć wysokość współpłacenia za produkt, czy zwiększyć dostępność do nowych terapii lekowych. Jako jedną z kluczowych zmian wnioskodawcy wskazują przyjęcie wskaźnika relacji wysokości nakładów finansowych na refundację do wysokości nakładów na całość świadczeń opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie określonych kategorii dostępności refundacyjnej poszczególnych leków.

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. W dniu 27 kwietnia ustawa zostanie rozpatrzona przez Senat.

PS

Zobacz także:

Czy dopłaty pacjentów do leków wzrosną ?

Wpływ ustawy refundacyjnej na przemysł farmaceutyczny