W 2012 roku prezydent podpisał 126 ustaw.

Ponadto Bronisław Komorowski wniósł do Sejmu2 inicjatywy ustawodawcze:

  • ustawa o nasiennictwie,
  • ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystąpił również do Trybunału Konstytucyjnego z 3 wnioskami, ratyfikował 20 umów międzynarodowych oraz wydał 24 rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia. Prezydent ułaskawił także 80 skazanych.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Prezydent podpisał ustawę o nasiennictwie

Prezydent podpisał ustawę o odpadach