W opinii Ministra Sprawiedliwości obecnie nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospodarczych.

O zredukowanie w procedurze cywilnej problemu tzw. formalizmu procesowego apelowało większość organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Przewidziane w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozwiązanie nie tylko uwzględnia okoliczność, że nie ma uzasadnionych podstaw dla utrzymywania odrębności procesowych przy załatwianiu spraw gospodarczych, lecz przyczynia się również do uproszczenia struktury procesu jako trybu postępowania rozpoznawczego.

Minister sprawiedliwości zaproponował także szereg przepisów wzmacniających system egzekucji. Komornicy będą mogli przede wszystkim wymierzać większe grzywny. I tak za nieuzasadnioną odmowę wyjaśnień kara wzrośnie z 500 zł do 2 tys. zł, za przeszkadzanie w przeprowadzaniu czynnościach komorniczych – z 200 zł do 1 tys. zł, a za nieudzielanie informacji przez pracodawcę w egzekucji z wynagrodzenia za pracę – z 500 zł do 2 tys. zł. Takie sankcje mają zapewnić bardziej skuteczną realizację zadań przez komornika.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd przyjął projekt zmian w prawie bankowym

Czy wymiar sprawiedliwości jest przyjazny przedsiębiorcy ?