Podczas spotkania zorganizowanego w dniu 5 lipca 2011 roku Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przedstawił szczegółowy harmonogram dotyczący nagrywania przebiegu rozpraw.

To nowoczesne rozwiązanie praktykowane w wielu państwach – w Stanach Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii będzie wprowadzone do 346 sal sądowych (290-sądów okręgowych, oraz 56-apelacyjnych). Katalog spraw jakie będą nagrywane dotyczy szeroko pojętych spaw cywilnych (w tym rodzinnych, gospodarczych, oraz dotyczących prawa pracy).

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyjęta w kwietniu 2010 roku wprowadziła możliwość nagrywania rozpraw. W 2011 roku czysto teoretyczny zapis staje się realną możliwością.

W okresie testowania systemu (wrzesień- listopad 2011) sędziowie, protokolanci, oraz informatycy pracujący w sądach zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi, oraz stosowania elektronicznego protokołu.

Protokół elektroniczny, lub tradycyjny

Zmiany w kodeksie umożliwiły zapis czynności sądowych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Protokół elektroniczny będzie zapisywany w wersji audio lub audio-wideo- w zależności od przewodniczącego składu sędziowskiego.
Zasadą będzie sporządzanie protokołu elektronicznego, mimo, iż przepisy nowelizacji zakładają współistnienie protokołów- tradycyjnego (preferowanego przez sędziów z dłuższym stażem i tych mniej obeznanych z nowoczesną technologią) i elektronicznego. Będą one tożsame pod względem skutków prawnych.

Protokół, który będzie sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk będzie opatrzone podpisem elektronicznym. Istniała będzie również możliwość dodawania adnotacji przez sędziów (na kształt spisu treści)-co miałoby ułatwić prace nad zapisem z rozprawy. Protokół elektroniczny będzie częścią akt sądowych. Ze względu na zapewnienie ochrony wizerunku osób biorących udział w postępowaniu, strony i uczestnicy tego postępowania nie będą mogli otrzymać zapisu obrazu. Oznacza to, że będzie im można wydać jedynie zapis dźwięku.

Zapoznanie się z zapisem obrazu będzie możliwe, w siedzibie sądu (w czytelni akt) , jednak bez możliwości kopiowania zapisu.

Od 16 września do 16 listopada 2011 roku system będzie testowany. Po tej dacie nagrywanie rozpraw stanie się rzeczywistością, a przydatność nowatorskiego rozwiązania zostanie zweryfikowana w praktyce przez sędziów, oraz uczestników rozprawy.


Anna Sergiej

Zobacz:

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

Rozstrzygnięto przetarg na wdrożenie protokołu elektronicznego

Opinia HFPCZ w sprawie protokołu elektronicznego