Posłowie na piątkowym posiedzeniu Sejmu przyjęli wszystkie osiem poprawek Senatu, które miały charakter redakcyjno-legislacyjny.

Ustawa implementuje tzw. dyrektywę morską z 17 czerwca 2008 r., której celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód morskich do 2020 r. Jej przyjęcie ma uchronić Polskę przed karami ze strony Komisji Europejskiej.

Zobacz: Bezpieczne żeglowanie - weszły w życie nowe przepisy

Projekt zakłada także przygotowanie specjalnego programu monitoringu wód morskich oraz krajowego programu ochrony wód morskich.

Zadania wynikające z ochrony wód morskich będą należały do administracji rządowej oraz samorządowej.

Ponadto ustawa wprowadza nowe definicje w zakresie wód morskich.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Sejm przeciw dyrektywie zwiększającej udział kobiet w spółkach