W Polsce odnotowuje się ostatnio dynamiczny wzrost liczby spółek komandytowo-akcyjnych korzystających z preferencyjnych schematów optymalizacji podatkowej. Ta forma jest szczególnie popularna wśród podmiotów z branży deweloperskiej, finansowej i doradczej. Wspólnikami tych spółek są często podmioty zagraniczne.

Akcjonariusze tych spółek, zgodnie z obecnym stanem prawnym, mogli odraczać konieczność opodatkowania w dłuższym okresie czasu. Zdaniem rządu takie preferencje i uprzywilejowanie akcjonariuszy narusza konstytucyjną zasadę sprawiedliwości podatkowej.

Zobacz: Restrukturyzacja firmy ma być łatwiejsza

Nadanie spółkom komandytowo-akcyjnym podmiotowości prawno-podatkowej sprawi, że spółki te będą płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy tj. akcjonariusz i komplementariusz, będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. Oznacza to, że żaden z nich nie będzie opodatkowany „na bieżąco” z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Podmiotowość prawno-podatkową uzyska także spółka komandytowa, co oznacza, że sytuacja jej wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólników spółki komandytowo - akcyjnej.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Pełnomocnik przedsiębiorcy załatwi jego sprawę online