Prezydent zwrócił się do TK o zbadanie części przepisów i rozstrzygnięcie, czy w przypadku ustawy SKOK-ach ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności.

- W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem. To budzi moje wątpliwości - uzasadnił.

Zobacz: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SKOK-ach

Prezydent podpisał ustawę w dniu 15 maja 2013 r., jak sam tłumaczy, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa depozytów obywateli oraz stabilności sektora finansowego. Następnie, w trybie kontroli następczej, skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów tego aktu.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Prezydent zawetował ustawę o okręgach sądowych