Za odrzuceniem ustawy głosowało 52 senatorów, 30 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa ma za zadanie przywrócić stan sprzed reformy ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z grudnia 2012 r. oraz uniemożliwić tworzenie i znoszenie sądów na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

Regulacja wyszczególnia wszystkie sądy istniejące do końca zeszłego roku wraz z ich okręgami. Każda zmiana struktury musiałaby więc w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy, tak by minister nie mógł takich zmian dokonywać na mocy rozporządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z nowymi przepisami minister sprawiedliwości miałby obowiązek przedkładać Sejmowi co 3 lata informację o funkcjonowaniu sądów wraz ze wskazaniem potrzeb zmian zasad ich funkcjonowania.

Reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku, zlikwidowała 79 najmniejszych sądów rejonowych, które stały się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek.

Decyzję Senatu musi jeszcze zatwierdzić Sejm bezwzględną większością głosów.

PS/źródło:Senat RP