Prezydent zapowiedział, że to nie koniec prac w zakresie polityki rodzinnej, Kancelaria Prezydenta będzie zabiegała o realizację całości programu "Dobry Klimat dla Rodziny".

Jednym z jego punktów jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych. - Jestem już po rozmowach z premierem i jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze, aby powstała Karta Dużej Rodziny, która dotyczyłaby wszystkich rodzin w Polsce - zaznaczył prezydent.

Prezydent ocenił, że wielkim zadaniem jest stworzenie mechanizmów sprzyjających podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie. W tym kontekście wskazał na takie zmiany w systemie podatkowym, aby ulgi uwzględniały liczbę dzieci w rodzinie i sytuację życiową.

Nowe prawo od 17 czerwca

Zgodnie z nowymi przepisami, od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku tj. 52 tygodni, a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci.

Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zobacz: Dopłaty do mieszkań w programie ''Mieszkanie dla młodych''

Zmiany w przepisach dotyczą także m.in. wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli przedłuży urlop o kolejne pół roku, jego pensja wyniesie w drugiej połowie roku 60 proc. Rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia. Przewidziano także możliwość podzielenia tych urlopów między matkę i ojca. Nowe regulacje mają sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów właśnie przez ojców.

Nowelizacja powinna również poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Można będzie bowiem łączyć pracę maksymalnie na pół etatu z dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim. Wtedy pracownik otrzyma połowę zasiłku macierzyńskiego. Jednak pracodawca nie będzie musiał zgodzić się na łączenie zatrudnienia i urlopu, bo nie na każdym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. W takiej sytuacji będzie musiał poinformować pracownika o przyczynach odmowy.

Nowelizacja zmienia również przepisy dotyczące urlopu wychowawczego. 3-letni urlop wychowawczy będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a nie jak obecnie do końca 4 roku życia.

PS/źródło:KPRP