Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały liczne skargi na praktyki Energetycznego Centrum dotyczące zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej w czasie wizyt w domach konsumentów, kierowane przez klientów spółki, powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Federację Konsumentów, przedsiębiorców oraz Urząd Regulacji Energetyki. W kwietniu 2012 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce. Wątpliwości Prezes Urzędu wzbudziła treść formularzy oraz sposób zawierania umów z konsumentami.

Zobacz: UOKiK: Orlen ma zgodę na przejęcie Petrolotu

W wyniku postępowania ustalono m.in., że spółka nie wywiązywała się z obowiązku wręczania swoim klientom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W opinii Urzędu zaniechanie przez spółkę obowiązku wręczenia wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy mogło utrudniać konsumentom korzystanie z przysługującego im prawa do rezygnacji z kontraktu.

Inna zakwestionowana praktyka polegała na uzależnianiu wznowienia dostarczania energii elektrycznej, po jej odcięciu z powodu zaległości w płatnościach, od wniesienia przez konsumenta dodatkowych opłat (np. opłata za wznowienie sprzedaży 250 zł, opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 30 zł). Tymczasem zgodnie z prawem przedsiębiorca ma obowiązek wznowić dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie świadczenia- ocenia Urząd.

Zobacz: Budimex ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Elektromontaż-Poznań

Prezes UOKiK stwierdziła stosowanie przez Energetyczne Centrum praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 92 761 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku odpadów komunalnych

UOKiK: Metrohouse i Bracia Strzelczyk stosowali postanowienia niezgodne z prawem