MNI Telecom w Radomiu jest operatorem telekomunikacyjnym. Umowy zawiera m.in. za pomocą przedstawicieli handlowych.

Do Urzędu wpłynęło wiele zawiadomień konsumentów, którzy skarżyli się na utrudnianie odstąpienia od umowy. Po przeanalizowaniu skarg, Prezes UOKiK postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko przedsiębiorcy w marcu 2013 roku.

Zobacz: UOKiK zakwestionował regulamin sklepu glany.pl

W ocenie UOKiK praktyki stosowane przez MNI Telecom utrudniały odstąpienie konsumenta od zawartej umowy. Urząd ustalił, że przedstawiciele handlowi spółki zawierający umowy w domach konsumentów nie informowali ich o prawie odstąpienia od kontraktu i nie wręczali wzoru oświadczenia o rezygnacji z usługi. Ponadto, na te osoby, które zdecydowały się odstąpić od umowy w ustawowym terminie 10 dni, nakładana była kara finansowa.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na MNI Telecom została nałożona kara finansowa w wysokości 966 091 zł.

Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Dostawcy wody ukarani przez UOKiK