Nowelizacja określa m.in. skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Zgodnie z nowymi przepisami lekarzem systemu ratownictwa medycznego będzie mógł być do 2020 r. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo ten, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

Zobacz: NIK: Pogotowie ratunkowe sposobem na dotarcie do lekarza

Nowelizacja dopuszcza ponadto, że lekarzem systemu może być też lekarz, który przepracował 3 000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Lekarz ten będzie zobowiązany do rozpoczęcia do 1 stycznia 2015 r. specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej.

Zobacz: NIK: Komercjalizacja szpitali nie przynosi efektu

Podczas sejmowych prac nad ustawą przedstawiciel rządu stwierdził, że „zmiana umożliwi pracę ponad 600 lekarzom, którzy z końcem roku 2012 nie mogliby pracować w zespołach ratownictwa medycznego,
w karetkach „S”, czyli nie byliby traktowani jako lekarze systemu. Mogliby tylko pracować w zespołach typu „P”, czyli podstawowego.”

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Przeszczepy w opinii NIK