Ustawa ma na celu uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacją, potwierdzenie nadania numeru NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, innym niż osoby fizyczne, będzie wydawane w ciągu 3 dni, a nie 14 jak to było określone w dotychczasowych przepisach.

Zobacz: UOKiK: Ponad 3,4 mld zł na pomoc dla przedsiębiorstw

Ponadto, nowelizacja zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje będą pozyskiwać te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz: Spory w transakcjach M&A - konferencja

Co więcej nowe przepisy nakładają na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej - z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał - zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Rząd: Propozycje zmian w BIG niewystarczające

MS: Szybsza wymiana informacji pomiędzy sądami a KRK