Wyniki kontroli wykazały, że od 1 stycznia 2013 r. System Wspomagania Dowodzenia został wdrożony i jest wykorzystywany w szczególności przez policyjne służby dyżurne na terenie całego kraju.

Jednak jak wskazuje NIK policja miała trudności z właściwym zagospodarowaniem środków unijnych, głównie za sprawą trudności proceduralnych we współpracy między Komendą Główną Policji, a podległym MSWiA Centrum Projektów Informatycznych. Dlatego wydatki poniesione na budowę SWD w wysokości ponad 67 mln zł zostały sfinansowane ze środków krajowych. Natomiast poziom wykorzystania środków unijnych przed dwoma miesiącami wynosił tylko 3,1 % planu- wynika z raportu.

Zobacz: NIK: Mandaty są słabo ściągane

Z kolei projekt E-posterunek został przekazany do użytkowania przez komendy już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach Policji . W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nie przekraczającym 10 proc. prowadzonych postępowań. Co więcej, jak wynika z raportu, niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

Izba podkreśla także, że Policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek Policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych. W niektórych jednak ze skontrolowanych jednostek NIK stwierdziła, że na sprzęcie komputerowym przetwarzano w aplikacji e-posterunek dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych bez stosownego zabezpieczenia.

Z raportu wynika także, że w przypadku realizowania projektu E-posterunek nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom Policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Decyzje dotyczące rozbudowy E-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki KGP bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi Komendy oraz bez właściwego rozpoznania potrzeb policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich- wskazuje Izba.

PS/źródło:NIK

Zobacz także:

NIK: Sprzęt medyczny nie jest w pełni wykorzystywany