„Mediacja dla potrzebujących” to roczny program Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego adresatami są osoby niezamożne, których nie stać na poniesienie kosztów procesu sądowego i kosztów mediacji z własnych środków, a także pośrednio radcowie prawni i adwokaci, którzy prowadzą tzw. sprawy z urzędu. Mediacje prowadzone są bezpłatnie, nie wymagają obecności pełnomocnika, a ich zaletą jest m.in. szybki czas realizacji. Terminy poszczególnych spotkań dostosowane są do potrzeb zainteresowanych.

– Oferta bezpłatnych mediacji dotyczy konfliktów z zakresu prawa cywilnego. Przyjmujemy zarówno sprawy kierowane z sądów, jak i te, w których nie wszczęto jeszcze postępowania. Nasz program jest pierwszym tego typu prowadzonym projektem w Polsce. Liczymy na to, że wspierając ludzi, którzy ze względów materialnych mają ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, przyczynimy się do zmian systemowych w prawie. Mamy także nadzieję, że uda nam się zachęcić jak największą grupę adwokatów i radców prawnych do udziału w programie – komentuje Michał Czapski z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

W sprawach, w których w wyniku mediacji uda się osiągnąć porozumieniem, mediatorzy pomogą sporządzić ugodę mediacyjną oraz poinstruują o dalszych czynnościach, jakie należy podjąć by zawarta ugoda stała się tytułem egzekucyjnym.

Mediacja w sprawach cywilnych, według obowiązujących przepisów, jest odpłatna – nawet, gdy dochodzi do niej na podstawie skierowania sądu (w trybie art. 183[8] kodeksu postępowania cywilnego) i w odniesieniu do osób korzystających ze zwolnienia z opłat sądowych, a także z pomocy prawnej z urzędu.

Aby skorzystać z mediacji w ramach projektu „Mediacja dla potrzebujących” należy skontaktować się z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod numerem telefonu: (022) 826 91 98 lub mailowo na adres: mediacje@uw.edu.pl

W programie biorą udział doświadczeni mediatorzy, w tym m.in. wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Program realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.