Porozumienie powstało w związku z obowiązującą od 1 lipca 2012 r. nowelizacją artykułu 18a ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada na nadawców telewizyjnych obowiązek dostarczania osobom z dysfunkcją wzroku oraz słuchu, usług ułatwiających odbiór programu. Począwszy od roku 2012 audycje z udogodnieniami stanowią 10% kwartalnego czasu emisji programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży.

Od września ubiegłego roku do stycznia 2013 trwały prace zainicjowanego przez KRRiT zespołu przedstawicieli nadawców z udziałem środowisk niepełnosprawnych, który wypracował podstawowy kształt Porozumienia.

Zobacz: NIK negatywnie o bezpieczeństwie na kolei

Dokument zawiera brakujące definicje usług dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją słuchu. Zakłada on konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości poszczególnych rodzajów udogodnień.

W porozumieniu przyjęto pogląd, że proporcje pomiędzy różnymi rodzajami udogodnień powinny wynikać raczej z funkcji i charakteru audycji niż być efektem arbitralnie z góry narzuconych wartości procentowych- czytamy w komunikacie KRRiT. Wyszczególniono także sposoby informowania odbiorców z dysfunkcją o ofercie przygotowanej dla nich w poszczególnych programach.

Jak wskazuje Rada, Porozumienie nie obejmuje wszystkich oczekiwań zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych. Niektóre ze zgłaszanych propozycji wymagają bowiem zmiany obowiązującego prawa, zwiększenia nakładów finansowych lub wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych przez nadawców- czytamy w komunikacie.

Porozumienie obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 r.

PS/źródło:KRRiT

Zobacz także:

Od stycznia 2014 r. nowe opłaty abonamentowe