Sprawozdanie stanowi okazję do przedstawienia osiągnięć organu od początku jego istnienia. Raport pokazuje, że osiągnięto znaczne postępy zarówno w zadaniach nadzorczych, jak i doradczych EIOD. Większość instytucji i organów wspólnotowych poczyniła duże postępy odnośnie przetwarzania danych zgodnie z zasadami ochrony danych. Jednak ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia.

GIODO/AS

Zobacz także:

Ochrona danych osobowych w Internecie tematem spotkania

Przetwarzanie danych osobowych przez ING