Termin: 13‐14 kwietnia 2011 r. (środa‐czwartek)

Miejsce: Warszawa

Organizator: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego

Cele seminarium:

 • podsumowanie zmian prawnych na rynku hipotecznym (projektowane zmiany w Ustawie o kredycie konsumenckim, funkcjonująca od lutego 2011 znowelizowana Ustawa o księgach wieczystych i hipotece)
 • poznanie punktu widzenia regulatorów rynku na zmiany w prawie konsumenckim
 • wstępna ocena korzyści i kosztów nowych regulacji
 • praktyczne problemy związane z wdrażaniem znowelizowanego prawa

Tematy seminarium:

 • Kredyt hipoteczny w nowej Ustawie o kredycie konsumenckim
 • Responsible Lending & Borrowing Standards – nowy kierunek w integracji europejskiego rynku hipotecznego
 • Rekomendacje nadzorcze w zakresie kredytu hipotecznego i ich wpływ na rynek
 • Nadmierne zadłużanie się klientów
 • Klauzule abuzywne w kontekście kredytu hipotecznego
 • Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece – wdrożenie nowych przepisów z perspektywy bankowej i punkt widzenia praktyków
 • Praktyka notarialna w świetle nowego prawa hipotecznego
 • Opróżnione miejsce hipoteczne – praktyczne skutki nowej instytucji
 • Zmiany w finansowaniu deweloperskim po nowelizacji

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Radcowie Prawni za udział w konferencji mogą uzyskać do 11 pkt. zaliczanych od odbycia obowiązku szkoleniowego.

Szczegóły i pełen program seminarium dostępne są na stronie www.ehipoteka.pl.

Zobacz także:

E- Marketing a dane osobowe po nowelizacji – konferencja

Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - konferencja