W dniu 28 maja 2011 r. upływa kadencja prof. Ewy Łętowskiej. Zgodnie z wynikającym z przepisów prawa kalendarzem wyborczym sędziów TK, kandydatury na stanowisko sędziego powinny zostać zgłoszone nie później niż do 28 kwietnia 2011 r.

W związku z tym 18 marca 2011r. koalicja zwróciła się do wszystkich klubów parlamentarnych oraz do Marszałka Sejmu z apelem o jak najwcześniejsze przedstawienie kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego tak, aby opinia publiczna mogła się zapoznać z dokonaniami poszczególnych kandydatów oraz aby możliwa była rzetelna debata publiczna na ten temat.

Odpowiedzi na apel udzielił jedynie przewodniczący klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej z deklaracją przekazania informacji o kandydacie oraz od Szefa Kancelarii Sejmu występującego w imieniu Marszałka Sejmu, który zadeklarował wstrzemięźliwość Prezydium Sejmu w zgłaszaniu kandydatur na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Niestety po raz kolejny apel o wcześniejsze przedstawienie kandydatów na sędziego TK przez uprawnione podmioty nie został wysłuchany. Do 26 kwietnia 2011 r. nie została zgłoszona żadna kandydatura.

Jak czytamy w komunikacie koalicji „krytycznie oceniamy fakt, że siły polityczne ponownie czekają ze zgłoszeniem kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego do ostatniej chwili, tym samym uniemożliwiając w praktyce przeprowadzenie rzetelnej debaty publicznej dotyczącej zgłoszonych kandydatów. Praktyka ta była już wielokrotnie publicznie krytykowana. Naszym zdaniem jest to działanie godzące w prestiż Trybunału Konstytucyjnego i obniżające standardy jawności i przejrzystości życia publicznego. Taką praktykę Parlamentu uznajemy także za przejaw lekceważenia opinii publicznej”- konstatują autorzy komunikatu.


PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Wybór sędziów TK musi być odpolityczniony

Sędziów Trybunału powinno wskazywać środowisko prawnicze