Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczy nabywania i zbywania nieruchomości, które są własnością funduszy wojewódzkich.

Ustawa wprowadza obowiązek zatwierdzania przez rady nadzorcze wniosków zarządu w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, stanowiących własność funduszy wojewódzkich. Dotychczasowy brak ustawowej kompetencji rady nadzorczej prowadził bowiem do zamrożenia obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność funduszu.

Definicje funduszy ochrony środowiska

Nowelizacja uściśla również definicje wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawa określa, iż wojewódzkie fundusze ochrony środowiska są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Podczas głosowania w Sejmie, za przyjęciem nowelizacji głosowało 92 % posłów. Projekt przeszedł 423 głosami.

RO/ źródło: sejm.gov.pl

Zobacz także:

Kandydatury na stanowisko sędziego TK jeszcze nie zgłoszone

UOKiK: Operator telekomunikacyjny stosował niedozwolone praktyki

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy ws. tarczy antyrakietowej