Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji. Z przeprowadzonych przez UOKiK analiz wynika, że struktura rynku, na którym działają przedsiębiorcy wskazuje na istnienie istotnej konkurencji dla grupy kapitałowej AmRest.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Przejmujący prowadzi i zarządza restauracjami szybkiej obsługi, a także z obsługą kelnerską. Obecnie AmRest prowadzi działalność pod markami: Pizza Hut, KFC, Freshpoint, Rodeo Driver, Ice land, Burger King oraz Starbucks. Spółka Sfinks prowadzi działalność w tym samym zakresie i zarządza restauracjami Sphinx, Chłopskie Jadło oraz Wook.

Zgodnie z decyzją UOKiK AmRest przejmie 66 proc. akcji spółki Sfinks i będzie dysponował większością głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

UOKiK/AS

Zobacz także:

Phishing jest realnym zagrożeniem

Decyzja UOKiK potwierdzona przez Sąd Apelacyjny