Nowy Zastępca Dyrektora Generalnego SW obejmie swoje obowiązki z dniem 6 maja 2011 roku.

Płk Artur Dziadosz ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 r. ukończył również studia podyplomowe o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami.

W Służbie Więziennej jest zatrudniony od 1 lutego 1991 r., zajmując kolejno stanowiska: młodszego inspektora, kontrolera działu finansowego Zakładu Karnego w Rzeszowie, kontrolera, a następnie starszego kontrolera Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

Z dniem 1 września 2000 r. przeniesiony z urzędu do Centralnego Zarządu Służby Więziennej na stanowisko kontrolera Wydziału Inspekcji. Od 1 lutego 2001 r. pełni służbę w Biurze Budżetu, a z dniem 15 marca 2006 r. mianowany na stanowisko zastępcy Dyrektora powyższego biura, pełniąc jednocześnie funkcję Głównego Księgowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Nowy statut Centralnego Zarządu Służby Więziennej podpisany

Podsumowanie zmian w więziennictwie w 2010 roku